امور گذرنامه

صدور گذرنامه، تجدید گذرنامه، مهر خروج مشمولین، صدور برگ عبور

ترجمه گواهینامه، گواهی تجرد

ترجمه گواهینامه ، گواهی تجرد و عدم سوء پیشینه

اولین شناسنامه

صدور اولین شناسنامه برای فرزند

ازدواج وطلاق

ثبت ازدواج و طلاق در شناسنامه و موارد مرتبط

وکالتنامه - امور سربازی

برای تنظیم وکالتنامه به سایت tak.mfa.ir مراجعه نمایید. - معافیت کفالت ، معافیت پزشکی ، معافیت رهبری و خرید سربازی

امور دانشجویی

تشکیل پرونده دانشجویی ، گواهی اشتغال به تحصیل، تایید مدرک فارغ التحصیلی

المثنی و تعویض شناسنامه

المثنی، تعویض وعکس دار کردن شناسنامه ، تغییر نام و نام خانوادگی

روادید

Fill in the online application on www.e_visa.mfa.ir